Make a Difference!
Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie (kPNI)
en Stress counseling


Familieopstellingen

Opstellingen eenheidsbewustzijn in de praktijk

Waarom doen we een familieopstelling

Met een familieopstelling zijn dynamieken en verstrikkingen aan het licht te brengen.
Daarbij kijken we naar het geheel van het systeem. Het ontstaan van verstrikkingen blijkt altijd samen te hangen met een dynamiek waarbij universele wetmatigheden niet worden erkend of gerespecteerd.

De 4 universele wetmatigheden

Binding: alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek.
Ordening: iedereen heeft zijn eigen specifieke plek binnen een systeem.
Balans tussen geven en nemen: er dient een balans in geven en nemen te zijn.
Erkennen wat er is: Het gegeven nemen zoals het is, aanvaarden in de juiste grootte, moeilijkheden, of zwaarte, zonder iets te willen veranderen. Het is zoals het is en er ook mag zijn. Een helend principe.

 
Het doel van de opstelling

In een opstelling worden de energie van het (familie) systeem en de verstrikkingen daarin zichtbaar. Waar zit de energie vast, waar zijn de verstoringen en blokkades. (Korte video filmpjes onder aan de pagina.)

Therapeutische mogelijkheden

Op regelmatige basis worden er 1 of 2 daagse workshops Familieopstellingen georganiseerd je kunt je daarvoor opgeven. We werken dan met een groep van ongeveer 10 deelnemers. Het is dan mogelijk om je vraag in te brengen. Ook is het mogelijk om deel te nemen zonder specifiek vraagstuk maar help je andere deelnemers door het zijn van representant.
Data worden vermeld in ‘What’s going on’ (link under construction).
Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een consult. We werken dan niet met een groep maar individueel.