Make a Difference!
Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie (kPNI)
en Stress counseling


Intake – jouw verhaal

Een goede diagnose vormt de basis voor een effectieve behandeling. De intake is het belangrijkste consult en is het startpunt van de behandeling. Ik neem uitgebreid de tijd om te luisteren naar jouw verhaal, klachten, wensen en verwachtingen.
Voor het eerste consult wordt anderhalf uur ingepland.

“Geen goed einde zonder goed begin”

–Confucius
De eerste afspraak

De eerste afspraak zal altijd in mijn praktijk plaatsvinden. Ik vind het belangrijk om je voor het eerste gesprek altijd persoonlijk te ontmoeten, zodat ik een goed totaalbeeld van je krijg.
De anamnese wordt afgesloten met een helder behandelvoorstel. Je krijgt hierdoor inzicht in de duur van de behandeling en de eventuele kosten. Je bent dan in staat om een duidelijke keuze te maken om wel of niet te starten met de behandeling.
De vervolgconsulten kunnen indien gewenst ook via Skype plaatsvinden. Deze optie zal vaker gebruikt worden als de reisafstand naar de praktijk een belemmering zou kunnen vormen.
Aanvullende onderzoeken

Heb je uitslagen van eerdere onderzoeken, dan adviseer ik je om die samen met je medicijnen en al je eventuele voedingssupplementen, proteïne poeders etc. mee te nemen.
Om bepaalde zaken te kunnen uitsluiten of juist te kunnen opsporen kan de keuze worden gemaakt om aanvullende laboratoriumonderzoeken aan te vragen. Hiervoor werk ik samen met verschillende laboratoria in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan ontlastingsonderzoek, bloedonderzoek en speeksel-, urine- of haaronderzoek.
Deze onderzoeken zijn niet altijd nodig. Ik zal er alles aandoen om onnodige onderzoeken te voorkomen.
De uitslagen van de onderzoeken worden tijdens een vervolgconsult aan je uitgelegd en indien gewenst kunnen ze met je huisarts gedeeld worden.Communicatie tijdens het traject

Het is altijd mogelijk om tijdens het gehele behandeltraject te communiceren via telefoon, email, Skype of Whatsapp. Vooraf maken we daar heldere afspraken over, zodat je weet wat je kunt verwachten.Het zelfzorg model – eigen verantwoordelijkheid

Uit ervaring weet ik dat een Orthomoleculaire behandeling veel inzet vraagt van de cliënt. Problemen en klachten die vaak al jaren spelen kunnen we niet met een snelle interventie oplossen. Dit vraagt dus een redelijk grote inspanning en soms een behoorlijke wijziging in je leef- en voedingsstijl, dat is niet altijd makkelijk.
Ik zal voorafgaand aan het traject samen met jou kijken wat haalbaar is en waar je toe in staat bent op dit moment. Hierdoor weet je heel goed waar je aan begint, wat je kunt verwachten en welke kosten er mee gemoeid zijn.Je staat er niet alleen voor

Ik zal er alles aan doen om je tijdens gehele traject bij te staan. Maar… het is jouw persoonlijke weg naar genezing en jij zult het uiteindelijk zelf moeten doen. En als het je eenmaal lukt, kan niemand je dat meer afnemen!